FREDAG 10 MARS 2017

Smittskyddsläkaren varnar för risk för magsjuka av färsk kyckling

Antalet fall av magsjuka med bakterien campylobakter har ökat dramatiskt i hela Sverige sedan augusti 2016. Det finns starka misstankar om att färsk kyckling ligger bakom ökningen och nu går smittskyddsläkaren i Region Uppsala ut med en varning.

– Det är mycket viktigt att man följer rekommendationerna om hygien och tillagning när man hanterar färsk kyckling. Annars riskerar man att bli sjuk, säger smittskyddsläkare Mats Ericsson.

Svenska myndigheter följer utvecklingen och har informerat kycklingproducenterna om ökningen, men ännu syns ingen minskning av antalet personer som drabbas av magsjuka orsakad av campylobakter.

– Vi uppmanar därför allmänheten att vara extra noggranna med hygienen vid tillagning av färsk kyckling, säger Mats Ericsson.

Följande rekommendationer gäller:

– Ett alternativ om man vill minska risken för smitta kan också vara att undvika färsk tills vidare och välja frysta alternativ, säger Mats Ericsson.

Pressmeddelande från: Region Uppsala