ONSDAG 8 MARS 2017

Gubbsjuka av Erik Yvell

Utgiven av Bokboden
ISBN 978-91-983160-0-1


Gubbsjuka var verkligen en adekvat benämning på fenomenet prostatacancer. Ja så säger författaren, biblioteksmannen och förläggaren Erik Yvell i Gagnef i inledningen av sin senaste bok - Gubbsjuka. Kåserande gestaltas i nitton korta kapitel på 83 sidor hur behandling av cancer i prostatan påverkar och förändrar livet för såväl äldre män som deras kvinnor och andra nära. Inte minst förmågan i kärlekslivet.

Självklarheter för 30 år sedan omprövas nu i åldrandets nerförsluta i Yvells framställning så fylld av uttömningsbehov, Alfuzosintabletter, slangar, kateterpåsar, skamkänslor och kärlekens nöd. Yvells berättande är kroppen i den dalakostym som han känner så utan och innan. Och som han har arbetat med genom ett långt författarskap.

Skribenten har ett personligt, och i mitt tycke drastiskt, tilltal. Språket är på samma gång lätt ålderdomligt, okonstlat och rättfram med drag av såväl talspråk, dialekt som självironiska slängar. Här flätas in passande dikt- och prosacitat för att förstärker betoningen av äldre mäns sjukdomsprovins. Yvell avslutar det hela med den egna prosadikten Kärlek i prostatans tid.

Detta är en utmärkt bok för samtal och fördjupning i geriatrik och omvårdnad inom undersköterskeutbildningen på vårdgymnasier.

/Stig Knutsson