TISDAG 28 FEBRUARI 2017

Widegren (M) föreläste på försvarets Logistik- och Motorskola i Skövde

I veckan inbjöds Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot från Norra Vånga, Skaraborg, in som föreläsare vid Försvarsmaktens gemensamma Logistik- och Motorskola, LogS, på Skövde Garnison.

Skolan ansvarar för bl a att kompetensutveckla framtida specialistofficerare i hela Försvarsmakten och en viktig del av utbildningen är försvarsupplysning om aktuell säkerhets- och försvarspolitik. Widegren (M) som varit ordförande i Försvarsberedningen tillika ordförande i Sveriges Nato-delegation, fick under en eftermiddag informera om viktiga säkerhetspolitiska och försvarspolitiska utmaningar, så som t ex avvägningar och prioriteringar mellan vapengrenar, materielförsörjning på kort och på lång sikt, hur Sverige stärker det nationella försvaret etc.

- Det är viktigt att kontinuerlig möta medarbetare i försvaret som till vardags är grunden till vårt försvar. Kadetter- och officerare under utbildning visar ju utvecklingskraft och diskussionerna blev både breda och djupa, konstaterar Widegren (M) efter en givande eftermiddag på Trängregementet, T2, som skolan tillhör.

- Aktuella frågor som när ett Nato-medlemskap kan bli aktuellt, ytterligare resurser för att stärka nationella försvaret ytterligare, och inte minst satsningar på försvarets personal som t ex bonus och lönetillägg, kom upp i diskussionen, säger Widegren (M).

Försvarets Logistik - och Motorskola utbildar och genomför bl a yrkes- och befattningskurser inom områdena fordonstjänst, logistikledning, förnödenhetsförsörjning, förplägnadstjänst, kommunikationstjänst samt farligt gods. Skolan genomför också den funktionsinriktade delen av officersprogrammet (OP), specialistofficersutbildning (SOU) och YBK Logistikledning.