TORSDAG 23 FEBRUARI 2017

Synoptik öppnar butik i Lidköping – inviger glasögoninsamling till Optiker utan gränser

I samband med att Synoptik idag öppnar butik i Lidköping invigs även en lokal glasögoninsamling till optikkedjans biståndsorganisation, Optiker utan gränser. Den 25 mars åker optiker från Synoptik till Peru för att hjälpa tusentals behövande med synundersökningar och glasögon. Nu ber Optiker utan gränser om hjälp från Lidköpingsborna för att kunna samla in så många begagnade glasögon som möjligt inför resan.

– Vi behöver alla glasögon vi kan få inför resan till Peru den 25 mars. Extra stort behov har vi av barnglasögon eftersom många föräldrar i Peru inte har råd att ta sina barn till optikern. Då kan ett par begagnade barnglasögon vara skillnaden mellan att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan eller inte, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Optiker utan gränser är en organisation inom Synoptik som genomför årliga biståndsresor till behövande runt om i världen. Insamlingen i Lidköping kommer därför att fortsätta även efter årets resa för den som vill skänka sina begagnade glasögon, som då går till kommande biståndsresor.

Synoptik har växt kraftigt de senaste åren och är nu Sveriges andra största optikkedja sett till antalet butiker.

– Den nya butiken i Lidköping är ett naturligt steg i vår expansion mot 140 butiker inom de närmsta två åren och vi hoppas bli det självklara valet för alla Lidköpingsbor som önskar kvalitetsoptik till bra priser, säger Roland Olsson, vd för Synoptik.

Fakta om världens syn

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har hittills samlat in cirka 260 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 18 000 människor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor och en av fem är barn och unga vuxna. En majoritet har aldrig haft synkorrigering tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?

Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet. För mer information, www.synoptik.se


Pressmeddelande från: Synoptik