MÅNDAG 20 FEBRUARI 2017

Lerdala får Vätternvatten i ledningarna

Från och med den 24 februari kommer alla hushåll i Lerdala, som är anslutna till kommunalt vatten, att få Vätternvatten i ledningarna.

Det kommer dels att höja leveranssäkerheten och dels ge Lerdalaborna ett mjukare vatten, vilket gör att det går åt mindre tvål, disk- och tvättmedel.

Omkopplingen från det lokala vattenverket med djupborrade brunnar i Melldala till Vätternvattenledningen görs natten mellan den 23 och 24 februari. Vätternvattnet leds i en 6 200 meter lång vattenledning från Eggby i Skara kommun.

– Hushållen i Lerdala kommer kanske att märka att Vätternvattnet smakar lite annorlunda och att det inte blir lika mycket kalkavlagringar och utfällningar i vattnet som tidigare. Eftersom Vättervattnet är mjukare, – 3,5 dH mot tidigare cirka 7 dH – så kommer det inte att behövas lika mycket tvål, disk- och tvättmedel, säger Tomas Lindberg, ansvarig för dricksvatten och ledningsnät i Skövde kommun.

Om en månad, natten mellan den 16 och 17 mars, kommer även hushållen i Timmersdala att få Vättervatten inkopplat.


Pressmeddelande från: Skövde kommun