FREDAG 17 FEBRUARI 2017


Sociala medier har vuxit upp och ger företagen stor affärsnytta

Sociala medier för företag

Genom ett samarbete med Campus Lidköping erbjuds alla företag i Götene kommun en kostnadsfri kurs i "sociala medier för ditt företag" tre tisdagar i rad. Kursstart är den 28 februari kl 08:00-10:00. Kursen sänds via videokonferens till Centrumhuset i Götene.

Sociala medier är idag vanliga marknadsföringskanaler i ett alltmer digitalt medielandskap. Sociala medier har vuxit upp och förväntas leverera samma affärsnytta som andra kommunikationskanaler. Området blir dock mer komplext för varje dag och hur ska man som företagare prioritera? Hur kan företagets närvaro på social media vara uthålligt och generera affärsnytta på längre sikt?

Vid tre kurstillfällen presenteras hur man kan öka företags digitala närvaro, välja rätt sociala digitala kanaler för sin målgrupp och lägga upp en strategi för hur man kan arbeta vidare. Kursen riktar sig till personer som vill utveckla användandet av sociala medier i företaget. Det blir genomgång av de vanligaste sociala medierna för företag: Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest,Twitter och Youtube. Information om lagar och regler. Föreläsare är Wolfgang Heller från Högskolan Bohuslän. Veronika Palmborg på Campus Lidköping tar emot frågor och anmälan.


Pressmeddelande från: Götene kommun