SÖNDAG 5 FEBRUARI 2017

(M): Löfven (S) måste lämna besked på sin resa genom Skaraborg

Poliskris. Integrationskris. Bostadskris. Lärarbrist, möter Stefan Löfven (S) på sin resa genom Sverige och Skaraborg. Vi förutsätter därför att han kommer till Skaraborg för att lämna besked om åtgärder för att lösa viktiga samhällsutmaningar, där Skaraborgs kommuner tydligt ser brister från regeringens sida. T ex stärka jobbtillväxt i hela Skaraborg, stärka polisen, förenkla för bostadsbyggande så som bullernivåer, åtgärda strandskyddet omgående så att det inte hämmar landsbygdsutveckling mer än det hittills gjort, fullfölja överenskommelser om full utbyggnad av E 20 genom Skaraborg, stärk Västra Stambanan, för att nämna några angelägna Skaraborgsfrågor.

Att sätta fokus på de utmaningar Sverige och Skaraborg står inför är viktigt. Samtidigt räcker det inte med samtal, eller resor, det krävs också handling för att ta tag i samhällsproblem - särskilt i ett läge då Sverige är på väg åt fel håll.

Närmare en miljon människor lever på bidrag i stället för av arbete. I 130 områden runt om i Sverige är det färre än hälften i arbetsför ålder som arbetar. Problemen med integrationen är stora. Behovet av fler enkla jobb är omfattande.

Den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att otryggheten ökar. Var tredje kvinna är otrygg i sitt eget bostadsområde. Samtidigt har Polisen inte förutsättningar att göra sitt jobb. Utredningsresultaten är också de lägsta på 16 år och polisen redovisade tio procent färre ärenden till åklagare under 2016 jämfört med 2015. Det handlar om människor som utsatts för brott, men inte fått upprättelse.

När Löfven (S) nu kommer till Skaraborg måste statsministern ta ansvar. Det är mycket som behöver göras från regeringens sida:

Det Sverige och Skaraborg behöver är inte mer prat från Löfven (S), utan i stället ett ledarskap som tar tag i samhällsproblem.
Därför behöver Sverige en gemensam alliansbudget så snart som möjligt och en ny moderatledd alliansregering.

Cecilia Widegren (M)
Riksdagsledamot Skaraborg