FREDAG 20 JANUARI 2017

Rivning påbörjad av byggnader på Hällekis Skola

Många årskullar av barn från Hällekis med omnejd har sedan 1959 gått sina första skolår i dessa byggnader som nu jämnas med marken på Hällekis Skola.

Detta är de första av ett flertal byggnader som framöver kommer att rivas när man nu påbörjar om- och tillbyggnad av en ny skola i Hällekis.