TORSDAG 19 JANUARI 2017

Fyra av tio vill se digital röstning i riksdagsvalet

Svenska myndigheter bör erbjuda en e-tjänst för digital röstning i våra riksdagsval. Det anser 40 procent befolkningen enligt en undersökning från Visma, genomförd av Sifo. Och fler äldre väljare är positiva jämfört med yngre.

– Digitaliseringen påverkar många delar av våra liv, även vår syn på hur vi skulle vilja rösta i riksdagsvalen. Att fyra av tio vill ha en e-tjänst för att kunna rösta digitalt visar att många är intresserade av och redo för ett digitalt steg framåt även när det kommer till politiken, säger Erika Berggren, expert på e-tjänster på Visma Consulting.

Siffran är, kanske något oväntat, lägre i den yngre åldersgruppen. Medan 29 procent i åldrarna 18-34 år vill se en e-tjänst för digital röstning så är siffran nära hälften (48 procent) bland de som är 35-55 år och 40 procent i åldrarna 56-79 år.

– Regeringen säger att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Att genomföra tester av lösningar för digital röstning samt värdera användarvänlighet och säkerhet skulle kunna vara ett steg på vägen, säger Erika Berggren.

Faktaruta: Digital röstning

  • Estland var först i världen med att 2011 erbjuda röstning via mobilen i parlamentsvalet. Redan 2005 kunde estländarna rösta via datorn i kommunvalet och två år senare i parlamentsvalet.
  • En delstat i Indien testade e-röstning i kommunalvalet 2010 och en applösning ska införas för kommande val.
  • Frankrike tillämpar internetröstning som en möjlighet för utlandsboende.
  • I Schweiz kan man e-rösta i ungefär hälften av landets regioner.
  • I Norge genomfördes försök med e-röstning som ett komplement till röstning med pappersvalsedlar, i ett urval kommuner vid valen 2011.

Om undersökningen

Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo i oktober 2016 med 1 731 respondenter i åldrarna 18-79 år.


Pressmeddelande från: Visma