MÅNDAG 2 JANUARI 2017

Näst lägsta elpriset på 10 år

Det rörliga elpriset för 2016 blev 27, 8 öre/kWh vilket är det näst lägsta årspriset på 10 år, enligt statistik från Nord Pool som GodEl sammanställt. För en villaägare med eluppvärmning, 20 000 kWh/år, ökade ändå elkostnaden under 2016 med ca 1 800 kr, trots det låga priset.

- Sedan flera år tillbaka har Sverige byggt upp ett stort överskott med billig förnyelsebar el som pressat elpriset. Det märkte vi inte minst av förra året som blev ovanligt billigt när elen såldes till de lägsta priserna sedan millennieskiftet, och det märktes även under 2016 trots att tillgången på vattenkraft minskade avsevärt under andra halvan av året, säger Björn Björnson, Elmarknadsexpert på GodEl.

För de allra flesta elkunderna blev 2016 ytterligare ett gynnsamt år, men det finns fortfarande de som hamnat utanför el-rean.

- Precis som historien ofta visat blev kunder med rörligt elavtal de största vinnarna, men även kunder med fastprisavtal kan vara nöjda. Dessvärre stod fortfarande 13 procent av kunderna ovetandes på oskäligt dyra anvisningsavtal och betalade 30 - 50 procent mer än alla som gjort ett aktivt val, fortsätter Björn Björnson.

Prisprognosen för 2017 är fortfarande osäker men terminspriserna på Nasdaq, som ger en indikation på hur elpriset kan utvecklas framöver, pekar på ett fortsatt billigt elpris under 2017.

- Marknaden spår att elpriset nästa år hamnar i nivå med 2016 eller möjligen något högre. Men så här tidigt finns det fortfarande flera osäkra faktorer som kan påverka priset i båda riktningarna. En sådan faktor är om nästa år ger tillräcklig nederbörd för att återställa det tillfälliga underskott som vi idag har i vattenmagasinen, avslutar Björn Björnson.


Pressmeddelande från: GodEl