SÖNDAG 25 DECEMBER 2016

Stormbyar i södra och västra Sverige: Trafikverket stänger tågbanor

Trafikverket stänger ett antal tågbanor från måndag kväll till tisdag med anledning av att vindar med stormstyrka väntas dra in sent på måndagskvällen över framförallt södra och västra Sverige.

Trafiken stängs av eftersom träd kan falla ner över kontaktledningarna och göra tågbanorna strömlösa.

– Säkerheten kommer alltid först, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson. Vi vill inte riskera att resenärer blir sittande på ett strömlöst kallt tåg mitt i vintern. Nu följer vi väderutvecklingen mycket noga och har höjt vår beredskap.

På tisdag morgon startar avsyning av de aktuella tågbanorna för att se hur de har påverkats av de starka vindarna. Det är först när denna avsyning och eventuella reparationer genomförts, som trafiken successivt kan starta igen. Tågresenärer uppmanas att kontakta respektive tågbolag för information om när trafiken startar igen på de aktuella tågbanorna.

Beroende på vindstyrka kan det även bli aktuellt att stänga vägbroar som är känsliga för vind. Trafikverket uppmanar vägtrafikanter att om möjligt undvika att resa under den tid stormen pågår.

– Om man måste resa så bör man i första hand hålla sig till de större vägarna, fortsätter Bengt Olsson. På mindre vägar är det större risk att träd kan falla ner och begränsa framkomligheten.

Aktuell information om förhållanden på väg och järnväg finns på trafikinformationen på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se. Tågbolagen har information om ersättningstrafik.

Följande banor stängs av från måndag kväll 26 december och öppnas igen efter avsyning under tisdag 27 december.Pressmeddelande från: Trafikverket