MÅNDAG 19 DECEMBER 2016

Överbyggnaden i Varnhem är nu klar

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”Överbyggnaden”, över Sveriges äldsta rum är nu klar. Bygghyttan i Karlsborg AB har utfört själva byggnationen. Under hela projektperioden har Skara Pastorat varit projektägare. Nu lämnar pastoratet över stafettpinnen till Stiftelsen Västergötlands Museum som nu tar över driften och verksamheten av Överbyggnaden. Detta har möjliggjorts genom ett drift- och verksamhetsstöd från Skara kommun.

Bakgrund

Åren 2005-2008 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem.Resultaten var sensationella. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här. I och med fynden i Varnhem måste Sveriges historia skrivas om. Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad.


Pressmeddelande från: Skara kommun