FREDAG 16 DECEMBER 2016


Slagkäglor är en typ av struktur i berget som bara naturligt kan uppstå vid himlakroppskollisioner, det enda makroskopiska unika bevis för att något är bildat genom ett nedslag - Fotograf: Sanna Alwmark

Fem kilometer stor himlakropp skapade Siljan

Det var en himlakropp med en diameter på fem kilometer som kraschade mot jordytan då den så kallade Siljansringen i Dalarna bildades. Den ursprungliga nedslagskratern var 60 kilometer i diameter och ovanpå berggrunden låg ett 2,5 kilometer djupt lager av sediment då projektilen slog ner. Detta visas i en ny avhandling från Lunds universitet.

Det är berggrundsgeologen Sanna Alwmark vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund som har forskat på förhållandena då himlakroppen krockade med Jorden för mer än 350 miljoner år sedan. Hon har även undersökt kollisionens konsekvenser för mark och berggrund.

Då himlakroppen kolliderade mot jordytan skapades det som nu går under beteckningen Siljansringen, ett band av sjöar där Siljan är den största. Området är Europas största nedslagsstruktur.

Sanna Alwmark har tillsammans med kollegor undersökt så kallad chockad kvarts. Genom att kartlägga utbredningen av chockad kvarts så har de kunnat bestämma chocktrycket som berggrunden utsattes för i samband med nedslaget

- Med hjälp av chocktrycken och numerisk modellering har vi sedan kunnat rekonstruera den ursprungliga nedslagskratern, och kunnat bestämma dess storlek till 60 kilometer i diameter. Vår modell visar också att kratern bildades av en projektil som var ungefär fem kilometer i diameter, säger Sanna Alwmark.

Dessutom bedömer hon att den kristallina berggrunden i det nuvarande Siljansområdet vid tidpunkten för nedslaget täcktes av ett 2,5 kilometer tjockt lager av sediment.

Förutom nedslagskratern i Siljansområdet har Sanna Alwmark och hennes kollegor även hittat och undersökt chockad kvarts i berggrunden vid sjöarna Målingen i Jämtland och Hummeln i Småland.

- Vi bevisar att de två sjöarna bildades genom nedslag, säger hon.


Pressmeddelande från: Lunds universitet