FREDAG 16 DECEMBER 2016

Högskolan i Skövde får pengar till forskning om hot mot svenska kraftnätet

Polismyndigheten har beviljat 5,7 miljoner kronor till Högskolan i Skövde från EU:s fond för inre säkerhet.

Pengarna ska användas i ett forskningsprojekt där målet är att ta fram metoder för att i realtid identifiera situationer och händelser som hotar att slå ut delar av de svenska kraftnäten. Något som kan leda till att viktiga samhällsfunktioner, till exempel tillgång till vatten, mat och sjukvård, stängs ned genom så kallade kaskadeffekter. Effekter som uppstår när ett fel inträffar någonstans och sprider sig vidare i och utanför systemet.

Forskningen kan bland annat resultera i bättre övervakning av systemen.

- Genom det här projektet kan vi få bättre bevakning och beslutsstöd för operatörerna av våra kraftnät. De kan få hjälp att uppfatta potentiella hotsituationer tidigt, säger Birgitta Lindström, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde.

Projektet, som går under namnet Hotmodellering och motståndskrafthantering för kritiska infrastrukturer, pågår i tre år och är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Combitech AB.

- Förutom att vi i projektet bidrar med vår domänkunskap i risk- och sårbarhetsmodellering, möjliggör projektet att vi tillsammans med intressenter prövar resultaten i riktiga scenarier, säger Truls Andersen, Acting CEO, Combitech Norge.


Pressmeddelande från: Högskolan i Skövde