TORSDAG 8 DECEMBER 2016

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att man kommer att kunna varna personer som befinner sig i områden som drabbats av olyckor och allvarliga händelser som bränder, gasutsläpp och terroristattentat genom att skicka sms.

– Förmågan att varna och vägleda människor vid olyckor och andra allvarliga händelser kan vara avgörande för att skydda människors liv och hälsa, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sedan länge har varnings- och informationssystemet omfattat meddelanden i radio och tv samt utomhusvarning. Numera skickas meddelanden även till fasta telefoner och till mobilabonnenter med registrerad adress i ett drabbat område. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå ut till personer som kan vara drabbade av en olycka eller en allvarlig händelse föreslår regeringen nu de lagändringar som krävs för att viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna skickas till mobiltelefoner som använts i ett drabbat område.

– Möjligheten att ge den som befinner sig i ett drabbat område information direkt i mobilen gör att vi kommer att kunna nå ut till fler personer som kan vara berörda av en allvarlig händelse, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Förslaget innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att medverka till att förmedla meddelandena och för det ändamålet får rätt att behandla uppgifter om position och abonnemang. Det införs även bestämmelser om när uppgifterna ska utplånas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.


Pressmeddelande från: Regeringskansliet