MÅNDAG 5 DECEMBER 2016

Om- och tillbyggnad av Hällekis skola

Ansökan om bygglov har nu lämnats in för en om- och tillbyggnad av Hällekis skola, NCC kommer att bli totalentreprenör, start beräknas ske i januari nästa år och skall vara klart ca ett år senare.

Nuvarande skola har en yta på 2800 kvm och skall minskas till 1900 kvm, byggnaden för nuvarande matsal, gympahall m.m. kommer att rivas så även den trappstegsformade byggnaden ut mot Industrivägen.

Kvar blir endast den norra byggnaden som utökas med ett nytt kök och matsal, fritids lokaler blir det expeditioner.

Under byggnationstiden kommer den gamla gympasalen att fungera som tillfällig skollokal, den rivs sen när nya skolan är klar.