TORSDAG 1 DECEMBER 2016

Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland

Att kunna göra förändringar i terrängen för att skapa fördelar för oss själva eller för att skapa nackdelar för en motståndare kan vara helt avgörande i en konflikt, och det är en av flera viktiga förmågor som Ing 2 kommer att öva på under sin tid på Gotland.

Ingenjörtruppernas huvuduppgift är att utföra fältarbeten, vilket betyder att vi med olika typer av åtgärder förändrar terräng och infrastruktur till vår egen fördel, eller till motståndarens nackdel.

- Att kunna infrastrukturen och miljön på ön skapar förutsättningar för att skapa en hög tillgänglighet och tröskeleffekt för våra förband vilket behövs för att kunna möta en förändrad omvärldsutveckling, säger bataljonchef Carl-Axel Blomdahl.

Inledningsvis kommer förbandet att genomföra en beredskapskontroll som syftar till att mäta förmågan för denna typ av uppgift. Enligt bataljonchefen är kontrollen ett bra stöd och ger en bra uppfattning om vad förbandet behöver förstärka.

- Vi ser fram emot en period som kommer utveckla oss själva men även öka förmågan att försvara Gotland tillsammans med andra förband och myndigheter. Med ett gemensamt mål, att förstärka nationens försvarsförmåga, avslutar Carl-Axel.


Pressmeddelande från: Försvarsmakten