ONSDAG 30 NOVEMBER 2016

Försvarsmakten lyfter fram historia i ny webbsatsning

Nu lanseras de första delarna av den nya historiesektionen på forsvarsmakten.se. Den nya delen av webbplatsen innehåller artiklar, filmer och bilder som handlar om försvarets historia under efterkrigstiden. Till projektet hör även en filmserie i åtta delar.

”Vår historia”, som projektet kallas handlar om försvarets historia efter 1945, och flera av historierna berättas av de som var med när det verkligen hände. Nya berättelser och sidor kommer att publiceras veckovis i åtta omgångar. De första artiklarna handlar bland annat om uppbyggnaden av vinterförmågan och det svenska kärnvapenprogrammet.

- Arbetet med att välja ämnen har varit väldigt svårt. Vi har tagit fram ett 40-tal artiklar men det är klart att man skulle kunna skriva nästan oändligt mycket mer, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Eftersom myndigheten Försvarsmakten bildades först 1994 har även ämnen som tillhört andra myndigheters ansvar tagits med. I stället för Försvarsmaktens historia har det blivit ”försvarets historia”.

Filmserie om kalla kriget

TV-producenten Melker Becker, som tidigare ligger bakom serier som Hemliga svenska rum och Kalla krigets fordon har producerat en serie filmer för forsvarsmakten.se. I åtta filmer förklaras hur svenska försvaret skulle kunnat fungera om Sverige hade blivit indraget i ett krig under kalla krigets 1980-tal.

Serien blandar nyinspelat material med arkivfilm och intervjuer. Ett nytt avsnitt kommer att publiceras varje vecka samtidigt som det kommer nya artiklar.

Populärvetenskap

Artiklarna är hållna i en populärvetenskaplig ton och kompletterar det innehåll som redan i dag finns på webbplatsen. Noggranna faktakontroller och källredovisning har varit viktigt men huvudsyftet är att nå ut med spännande och viktig nutidshistoria.

- Jag tycker det viktigt att besökarna på webbplatsen inte bara kan läsa om vad vi i Försvarsmakten gör i dag utan att de också kan hitta information om hur försvaret sett ut - berättat av de som var med. Även om detta bara är en bråkdel av allt intressant som finns att berätta, säger Marcela Sylvander.

Länk till "Vår historia" på forsvarsmakten.se: forsvarsmakten.se/historia


Pressmeddelande från: Försvarsmakten