FREDAG 25 NOVEMBER 2016

Naturvårdsverket köper unika Hanö

Naturvårdsverket har efter en tids förhandling med de tidigare ägarna köpt större delen av Hanö.

Området som omfattar det mesta av ön utanför byn är 192 hektar stort och ingår i Natura 2000. Hanö är en unik ö i Östersjön. På ön finns en av landets största sammanhängande avenbokskogar, vidsträckta gräshedar, buskmarker och hällmarksområden, alltsammans med mycket stora naturvärden.

Hanö har höga geovetenskapliga värden genom att man bland annat kan avläsa Östersjöns historia efter senaste istiden i de välbevarade strandlinjerna. Ön har också ett mycket stort värde för friluftslivet, något som kan utvecklas ännu mer när området blir skyddat.

Länsstyrelsen kommer nu att jobba vidare med bildandet av ett naturreservat som beräknas bli klart under 2017.

– Det här en stor händelse för naturvården i Blekinge. Samtidigt som öns unika naturvärden bevaras för framtiden öppnar köpet av Hanö, och det blivande naturreservatet, upp möjligheterna att utveckla Hanö som attraktivt besöksmål, säger landshövding Berit Andnor Bylund.


Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Blekinge