FREDAG 25 NOVEMBER 2016

Ny metod räddar liv vid järnvägsspåren

Trots att det är känt att det är livsfarligt och olagligt att befinna sig på järnvägen är det många som genar över den. Trafikverket testar nu en ny metod med äggkartongsliknande gummipaneler för att förhindra att personer genar.

Trafikverket gör det svårare för obehöriga personer att ta sig in i det livsfarliga spårområdet. Trafikverket testar nu äggkartongsliknande gummipaneler som ska hindra obehöriga personer från att gena över järnvägsspåren. Gummipanelernas unika pyramidformer är gjord av 100 % återvunnet gummi och är både fysiskt och visuellt avskräckande för fotgängare. Sedan en tid tillbaka har Trafikverket använt sig av stängsel och övervakningskameror på sträckor där obehöriga tagit sig in frekvent.

– Det går inte att stängsla in hela järnvägen, det är därför viktigt att testa andra metoder för att förhindra att obehöriga genar över järnvägsspår, säger projektledaren Kenneth Svensson på Trafikverket.

Metoden har med framgång använts i flera länder i Europa. Gummipanelerna, så kallade anti-trespass panels,monteras på platser där människor behöver hindras från att gå i järnvägsspår.

– Vi undersöker och utvärderar materialets effekt att stoppa obehöriga från att gå i spår och därigenom öka trafiksäkerheten. Tester i Belgien har visat att man minskat obehöriga i spår med 98 procent med hjälp av anti-trespass panels och nu har man lagt materialet vid 70 järnvägsövergångar, berättar Kenneth Svensson.

En faktor som kommer att undersökas är hur gummipanelerna fungerar i vinterklimat. Det här är första gången som anti-trespass panels testas så pass långt norrut.

Metoden planeras att testas på fem platser i Sverige. Först ut är tågtunneln i centrala Hudiksvall där Trafikverket på onsdagsnatten monterade dit materialet. De övriga platserna är Gävle rangerbangård, Helsingborgs godsbangård, tunnelmynningarna i station Triangeln i Malmö samt Sävenäs rangerbangård. Varje plats testas i tre månader, därefter görs en utvärdering.

Bakgrund

Varje år dör mellan 70 och 110 personer på svensk järnväg. Minst 70 procent av dödsfallen klassas som suicid. Övriga dödsfall är personer som av någon annan anledning befunnit sig på spåret, olyckor vid järnvägsövergång och elolyckor vid högspänningsanläggningar. Trafikverket har antagit ett halveringsmål för antalet omkomna inom järnvägstransportsystemet fram till år 2020 (jämfört med år 2010).

De flesta personpåkörningar sker i starkt trafikerade områden där det också är kapacitetsbrister i spåren för tågtrafiken. En person som genar över järnvägsspåren kan orsaka förseningar för tusentals människor. Så mycket som 3-4 procent av alla förseningstimmar beror på att tåg måste stoppas eller kraftigt sänka hastigheten när obehöriga befinner sig i spårområdet.

För resenärer är tåget ett säkert transportmedel. Sedan år 1990 har antalet omkomna resenärer i svenska tågolyckor inte uppgått till mer än ungefär en vart femte år.


Pressmeddelande från: Trafikverket