TISDAG 15 NOVEMBER 2016

Skiljeväggar ska öka tryggheten

Just nu pågår arbetet med att sätta upp skiljeväggar i alla duschutrymmen i skolorna i Lidköpings kommun. Duschutrymmena upplevs i dag av en del elever som en otrygg och exponerande miljö, och många väljer därför att avstå från att duscha efter idrottslektionerna.

– Inga elever ska behöva känna en olustkänsla inför att duscha efter gympan. Frågor kring integritet och trygghet har högsta prioritet i våra skolor. Jag hoppas och tror att de skiljeväggar och bås som nu sätts upp är ett steg på vägen för att fler ska känna sig bekväma med att duscha efter idrottslektionerna, säger Ulf Karlsson, barn- och skolchef i Lidköpings kommun.

En del skolor i kommunen har redan fått skiljeväggar installerade och nu fortsätter arbetet med att få de resterande på plats.

– Ja, vi kommer hinna med ungefär hälften av skolorna under det här året och ambitionen är att de resterande får sina väggar under 2017. Vid nybyggnation och renoveringar av skolor läggs alltid stor vikt vid den personliga integriteten och de nämnda skiljeväggarna är då standard, säger Nils Gustavsson, fastighetschef i Lidköpings kommun.


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun