TISDAG 15 NOVEMBER 2016

Widegren (M) pressar regeringen att ta ansvar för bostadsbristen och förändra strandskyddet

Nybyggen på attraktiva platser får inte hindras av Länsstyrelsen. Allianspartierna beslutade att underlätta utveckling på landsbygden, bl.a. att möjliggöra för kommuner att upphäva strandskyddet på vissa platser.

- Det är regerings skyldighet att se till att riksdagsbeslutet efterlevs, säger Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) när hon i veckan pressar regeringen att ta ansvar.

I Skaraborg och Västsverige finns mängder av vackra attraktiva sjö- och kustnära lägen. Genom att försvåra nybyggnation i t.ex. Hjo, Lidköping, Lysekil, Kungälv eller hindra befintliga bostadsägare i t.ex. Mariestad att bygga ut förhindrar regeringen ökat bostadsbyggande. Det är dessutom tydliga löftesbrott.

Skaraborgs kommuner m.fl. är själva kapabla att avgöra var strandskyddet är befogat och var man bör prioritera bostadsbyggande.

- Bostadsbristen berör alla, oavsett ålder och hemort. För att fler bostäder skall bli möjliga krävs en hållbar inställning till bostadsbyggande och ny syn på strandskydd, avslutar Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg.


Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen