SÖNDAG 13 NOVEMBER 2016

Renovering av småbåtshamnen i Hällekis påbörjad

Hällekis Båtklubb påbörjade idag den länge planerade renoveringen av den inre hamnbassängen i småbåtshamnen i Hällekis.De stockar som utgör själva ramen på hamnbassängen tillsammans med stöttor av stålbalkar sattes dit när hamnen moderniserades på 1970-talet, stockarna börjar nu ge med sig och den lösning man kommit fram till är att förstärka med plastspånt på insidan av stockarna.Läget är nu gynnsamt på grund av den låga vattennivån i Vänern och någon tömning av hamnbassängen är inte aktuell. Man gräver ett dike innanför stockraden, sätter ner plastspånten och fyller sen igen diket med det uppgrävda materialet. Resultatet blir en stabilt och tät plastvägg som man hoppas skall hålla i många år.Något bestämt datum när arbetet skall vara klart finns inte, det får ta sin tid beroende på vattennivå, kostnader mm.