TORSDAG 10 NOVEMBER 2016

Friare regler kring personnamn nästa år

Reglerna för personnamn ändras den 1 juli nästa år. Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt vid födelsen och man kommer att kunna ta dubbelt efternamn.

Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.

– Valmöjligheterna ökar och fler personer kommer att få ha den namngemenskap de länge önskat nu när hela familjen kan ha dubbelt efternamn. Vi tror också att det blir enklare när alla namnärenden hanteras på en myndighet, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Två viktiga förändringar är att efternamn inte längre kommer att ges automatiskt vid födelse och adoption och att man ska kunna ta dubbelt efternamn.

Förändringarna i korthet:

Skatteverket blir från den 1 juli 2017 den enda myndigheten som beslutar om personnamn. Fram till dess är det delat mellan Skatteverket och Patent- och registreringsverket.


Pressmeddelande från: Skatteverket