ONSDAG 9 NOVEMBER 2016

Gruvgångarna i Kinne-Kleva, ett framtida besöksmål?

Att gå under jorden och upptäcka en ny värld upplever nog de flesta som spännande och det är därför inte konstigt att gruvgångar är något som fascinerat oss människor i alla tider. Destination Läckö-Kinnekulle AB genomför därför just nu en förstudie för att utreda om gruvgångarna som finns i Kinne-Kleva kan öppnas för nyfikna besökare. Förstudien är finansierad av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och tisdagen den 8 november var det dags för säkerhetskontroll av berget och dess inre.

I Gruvorna bröts det Alunskiffer från början på 1900-talet och cirka 50 år framåt som sedan användes inom oljeindustrin för att försörja försvaret under både första och andra världskriget. Under några år i mitten på 1940-talet var gruvan som störst och då jobbade det cirka 300 personer nere i gruvan där det idag finns kilometerlånga gruvgångar som inte är tillgängliga för besökare. Efter att verksamheten lade ner i gruvan användes de ett tag för att odla champinjoner då de behövs mörker och fukt.

- Idag finns det dock enbart ett användningsområde i form av att trafikövningsbanan tar vatten till sin halkkörningsbana via en pump, berättar markägare Bengt Falk.

Under hösten arbetar Destination Läckö-Kinnekulle AB med en förstudie för att utreda om gruvorna kan öppnas för besökare i framtiden och en central del i den är just säkerhetskontrollen som genomförs idag. Förstudien genomförs av Elin Sjöstedt i samråd med experter på olika områden och är finansierad av Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

- Det som mer konkret görs under dagens säkerhetskontroll är att området, berget och dess strukturer bedöms genom en okulär samt fysisk okulär säkerhetsbesiktning vilket görs på olika sätt beroende på situation har jag fått lära mig under arbetet berättar Elin Sjöstedt, projektledare på Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Företaget som genomförde säkerhetskontrollen är Bergutbildarna AB representerade av Martin Parvisto samt dotterbolaget Spijkerman Berg & Sprängteknik AB som representerades av Sjoerd Spijkerman. Kinne-Kleva gruva är väldigt fin och erbjuder en fantastisk miljö menar Sjoerd Spijkerman som har stor erfarenhet av rådgivning inom såväl små som stora bergprojekt och han var bland annat engagerad i Sala Silvergruva och den utvecklingen som genomförts där. Kontrollen av gruvorna visar enligt Sjoerd Spijkerman att gruvorna inte är helt säkra för att ta emot besökare i dagsläget men att de inte krävs så mycket åtgärder för att de ska kunna bli det vilket han tycker är värt investeringen som i så fall krävs. Detta eftersom gruvan som helhet är i ett riktigt bra skick.

- Det finns en konkret efterfrågan på att få uppleva gruvorna, säger Sölve Johnsson som utifrån Husaby Hembygdsförening haft inofficiella visningar av gruvan och därefter fått många frågor om det kommer göras igen varför de också är engagerade i dess utveckling.

Detta understryker också Elin Sjöstedt.

- Jag har i mitt arbete med förstudien läst en hel del trendrapporter som visar på att det finns intresse för upplevelser av denna form eftersom det är äventyrligt samtidigt som att man får en interaktiv historielektion och många vill kombinera natur- och kulturupplevelser med att samtidigt lära sig något nytt. Vidare tillägger Elin Sjöstedt att det är många lokala som i dagsläget inte ens känner till gruvan vilket öppnar upp för att det kan finnas ett stort intresse för såväl oss lokalbor som mer långväga besökare att uppleva den i framtiden.

När säkerhetskontrollen och förstudien är klara i slutet på året finns det underlag för att börja med nästa steg i processen så att gruvan förhoppningsvis kan öppna för nyfikna besökare under de närmaste åren.


Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB