MÅNDAG 7 NOVEMBER 2016

M plan för starkare skola i Skaraborg

Sverige ska vara ett starkt land som håller ihop. Därför behöver Sverige och Skaraborg en plan för att växa starkare. Tyvärr ser vi istället en utveckling där utanförskap växer. Det drabbar alla. Om några år är uppemot en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Det duger inte. Därför vill vi ändra på det och därför presenterar vi en plan för ett starkare Skaraborg.

Otryggheten är stor. Clowner skrämmer och förstör, istället för att vara till glädje för barn. Det finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Moderaterna kommer aldrig att acceptera ett samhälle, en arbetsmarknad eller en skola som inte håller ihop. Samhället ska aldrig överge tilliten och tryggheten.

Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen men det kräver ökade ansträngningar för att lösa problem.

Med den utgångspunkten fokuserar vi moderater i budgetmotionen för 2017 för ett starkare Sverige och Skaraborg. Vi vill fokusera på att bryta utanförskapet genom vår plan för ett starkare Skaraborg. Där ingår ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader, nolltolerans mot dåliga skolor, att arbete och ansträngning alltid ska löna sig, tillväxt i hela Sverige, samt trygghet att lita på.

Skaraborgs kommuner är kärnan i att bygga vårt samhälle starkare. Därför gör vi historiskt stora satsningar på elever, lärare, patienter, äldre, poliser, yrkesarbetare, socialsekreterare, undersköterskor, för att nämna några. Redan nästa år får Skaraborgs 15 kommuner tillsammans, 273 miljoner och en halv miljard till Skaraborg till och med år 2020. Enbart Skaraborgs skolor får ett tillskott med 92 miljoner redan nästa år. För Lidköping innebär detta 23 miljoner och för Götene 25 miljoner, extra.

Vi ser behov av t ex mer personal i förskolan och lågstadiet, obligatorisk läxhjälp, förstärkt frivillig sommarskola, utökad matteundervisning, stärkt lärarstatus och karriärvägar för lärare, fler lärarassistenttimmar, för att nämna några ökade kvalitetssteg i moderaternas statsbudget. Vi föreslår också en examensbonus på 50.000 kronor för nyutexaminerade sjuksköterskor och lärare. Vi vill ha 2 000 fler poliser och har föreslagit att polisers löner höjs med 2 000 kronor per månad.

Skaraborgare behöver en stark plan för fler i jobb, ökad tillväxt och för att landsbygden skall fortsätta utvecklas. Det gör förslagen i moderaternas budget.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Bertil Jonsson (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande Lidköping

Rasmus Möller (M)
Gruppledare Lidköping

Marcus Källander (M)
Barn- och Utbildningsnämnden Götene