MÅNDAG 7 NOVEMBER 2016

Västtrafik testar kroppsburen kamera i kollektivtrafiken

För att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken kommer Västtrafik, tillsammans med Securitas och SJ Götalandståg att genomföra ett försök med kroppsburen kamera. Under en månad kommer 20 personer från personalen testa kameran.

Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken. Erfarenheter från liknande försök har visat att kameran kan bidra till att förhindra konflikter och hotfulla situationer. Därför kommer Västtrafik med start den 7 november låta tio tågvärdar från SJ Götalandståg och tio biljettkontrollanter från Securitas turas om att bära kroppsburen kamera under en månads tid.

– Vi har en nollvision gällande hot och våld i kollektivtrafiken och vi vill testa om den här typen av kamera kan hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare kollektivtrafik, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad.

Kameran kommer att bäras i brösthöjd så att den syns tydligt. För inspelning krävs att personalen aktivt startar inspelning och det får bara ske när våld eller hot om våld förekommer. Allt material som spelas in är krypterat.

– Det här är yrkesgrupper som ibland kan ha en tuff arbetsmiljö och vi vill göra det vi kan för att hjälpa dem i det dagliga arbetet. Vår förhoppning är att kamerorna ska skapa större trygghet både för personalen och våra resenärer, säger Maria Björner Brauer.

Testet genomförs på olika platser i regionen och kommer att utvärderas ingående innan beslut fattas om en eventuell fortsättning.


Pressmeddelande från: Västtrafik