MÅNDAG 7 NOVEMBER 2016

Dick Harrysson föreläser i Varnhems klosterkyrka

Varnhems Klosters Vänner, VKV arrangerar föredrag med Dick Harrison. Onsdag 9 november klockan 19.00 i Varnhems klosterkyrka.

I år är det 750 år sedan Birger jarl dog. Han är begravd i Varnhems Klosterkyrka. Detta vill Varnhems klosters vänner uppmärksamma genom att bjuda in Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Medarrangörer är också Skara pastorat och Skara kommun.

Dick Harrison är också författare till ett fyrtiotal böcker är också initiativtagare till och huvudredaktör för, Norstedts åttabandsverk Sveriges historia.

Dick Harrison kommer att tala om ”Birger jarl – storman, jarl och riksbyggare”.I mitten av 1200-talet upplevde Sverige en revolution uppifrån. Ett tidigare löst sammanfogat land svetsades samman till ett rike med gemensamma lagar, ett skatteväsen och en allt större uppsättning städer och borgar. Få människor har betytt lika mycket för utvecklingen av den svenska nationen som Birger jarl.

Varnhems Klosters Vänner, VKV, är en ideell förening vars ändamål är att värna om intresset för och omsorgen om Varnhems kyrko- och klosterhistoria. Föreningen anordnar föreläsningar och diverse andra evenemang för att sprida kunskap och intresse för detta. Föreningen bildades hösten 2015 och har idag ca.100 medlemmar.


Pressmeddelande från: Skara kommun