FREDAG 4 NOVEMBER 2016

Lidköping satsar stort och välkomnar alla besökare till Power Big Meet 6-8 juli

En större eventplats, en längre cruisingsträckning, större och fler eventområden samt en samverkan med övriga Skaraborg; så är det tänkt att Lidköping skall tackla både övertagandet av evenemanget Power Big Meet, så väl som den förväntade ökningen av antalet deltagare beroende på arrangemangets jubileum.

Lidköping välkomnar alla de besökare som önskar delta på Power Big Meet den 6-8 juli 2017. Eller skall man säga välkomnar tillbaka, då dels Big Iron Meet and Show arrangerades så tidigt som 1982 på Kinnekulle Ring och Power Meet 1986. Dessutom så har Power Vårmarknad arrangerats årligen från 2010 i Sparbanken Lidköping Arena.

För Big Meet har en kartläggning av boendealternativ, i en radie av tio mil runt Lidköping, gjorts och finns tillgänglig på Lidköping Kommuns hemsida (www.lidkoping.se). Totalt har närmare 250 bed & breakfast, campingar, hotell, pensionat samt vandrarhem identifierats och finns tillgängliga på Lidkoping.se. Destination Läckö-Kinnekulle (www.lackokinnekulle.se) finns dessutom tillgängliga för att hjälpa till med boendebokningar och annan turistinformation.

En dialog har också inletts, och möten planeras, med bland annat Trafikverket, Polisen, Västtrafik och andra parter som antingen har myndighetsutövning inom de områden som Power Big Meet berör, eller som på annat sätt kommer att bli direkt inblandade i eventet.

Lidköpings Kommun, har aktiverat flera olika förvaltningar och enheter som redan är igång och arbetar med Power Big Meet 2017, däribland Kommunstyrelsens verksamheter (KSV) Samhällsbyggnad, Kultur & Fritid och Park & Gata. En styrgrupp med projektledare, för kommunens engagemang, håller på att sättas samman för att underlätta för evenemanget och för att bistå arrangören med det denna önskar.

Lidköping står redo för Big Power Meets 40 års jubileum och Kjelle Gustafsson, säger;

- Vi känner ett stort stöd från Lidköpings Kommun i planeringen av vårt jubileum. Vi ser oerhört mycket fram emot att komma tillbaka till Lidköping med Power Big Meet. Det blir lite grand som att komma hem. Inte bara för mig som är Västgöte från början, utan också för arrangemanget.

Hovby Flygplats är till ytan ungefär fyra gånger så stort som det fält som tidigare används för arrangemanget. Totalt så uppgår Hovby Flygplats och den blivande eventplatsen till ca 100 Hektar. Det finns fem infarter, där in- och utfart (två vardera) samt trafik till och från den tillfälliga campingen kommer att separeras.

Alla biytor vid sidan av själva landnings- och taxibanorna på området kommer att klippas ner. Det kommer att byggas upp en stor tillfällig camping på området. Området för denna camping blir ca 10 hektar med möjlighet att utökas ytterligare om behovet uppstår. Dessutom så kommer ytor i anknytning till entréområdet att tas i bruk för parkering av bilar för sådana besökare som önskar besöka eventet, men inte ha sin bil uppställd på eventplatsen. Denna parkering kommer att ha en total yta på över 6 hektar och en kapacitet på närmare 3 000 bilar. Även denna kan utökas vid behöv.

För närvarande så undersöks också möjligheten för att kunna köra matarbussar mellan Hovby Resecentrum och Flygfält under själva eventet. Så att det går att besöka Power Big Meet utan att ha med sig egen transport.

När det gäller de olika cruisingarna i staden, exempelvis finbilscruisingen, så tittar kommunen för närvarande på ett par olika alternativ för dessa. Samtliga alternativ med en total körsträcka som överstiger den som funnits på tidigare Power Big Meet. Det blir med andra ord plats för fler bilar utefter sträckan.

Ulf Anderberg Trafikingenjör på förvaltningen Samhällsbyggnad säger;

-Det kommer att bli en stor, men fullt möjlig, utmaning att hitta en fungerande lösning för trafikflödet under detta evenemang.

Ett antal event- & mötesplatser kommer att identifieras i staden och längs den rekommenderade crusingsträckan kommer det att finnas diverse försäljningstält, bajamajor och andra faciliteter. Allt för att upplevelsen av Power Big Meet och cruisingen skall bli den bästa möjliga. Dessutom så kommer även stadens centrum att bli ett nav i detta event. Här kommer det att byggas upp en central mötesplats för alla som vill uppleva eventet och samtidigt ta del av stadspulsen.

Vår ambition är att alla besökare skall få bästa möjliga upplevelse av Power Big Meet, Lidköpings kommun och resterande delar av Skaraborg. Väl mött den 6-8 juli.


Pressmeddelande från: Lidköpings kommun