TORSDAG 3 NOVEMBER 2016

Hans har fått sitt mästarbrev

Igår uppmärksammas alla nyblivna mästare och gesäller i Blå hallen i Stockholms Stadshus, över 170 hantverkare mottog sina gesäll- och mästarbrev under högtidliga former. Hans Thomsson, damastvävare som bor i Äskekärr, tilldelades där sitt mästarbrev i handvävningsyrket.

Hans Thomsson är utbildad vid Väfskolan i Borås och Fondazione arte della zeta Lisio, Florens, Italien och är nu egen företagare.

” Det handgjorda skapandet är mitt dagliga arbete och genomsyrar hela min tillvaro! Eftersom man får skapa sin egen karriär som egen företagare och Handvävare är det roligt att betona att det trots allt är ett yrke och ingen hobby jag sysslar med. Om inte annat för mig själv! I framtiden hoppas jag kunna försörja mig på mitt yrke. Och någon gång hoppas jag få användning för den utrustning, bland annat jacquardvävstolen, som jag övertog när Väfskolan i Borås lades ned.”

Damastväveriets hemsida: http://htdamast.se/index.html

Foto: Joakim Jonsson