MÅNDAG 24 OKTOBER 2016

Friskaste luften - finns den hos Friluftsfrämjandet vid Kulleberg?

Lördagen den 29 oktober invigs Miljömålsstation ”Frisk luft” vid Friluftsfrämjandets vackra och spännande anläggning Kulleberg cirka 300 meter norr om Kinnekullegården på Kinnekulle.

Aktiviteterna vid Miljömålsstationen inleds kl.10:00 och avslutas kl.12:00. Miljömålsdagen inleds med att Götene kommuns Klimat- och miljömålsstrateg Mikael Lundgren håller ett anförande om miljömålet frisk luft. Därefter bjuds allmänheten att antingen delta i att blåsa såpbubblor, bygga drake eller en vindsnurra, prova att flyga med den eller att gå en bit av naturstigen där en tipspromenad om allemansrätten finns uppsatt. I mål bjuder Friluftsfrämjandet alla på kokt korv med bröd samt kaffe och kaka.

Arrangörer är: Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, OK Klyftamon, Götene Vatten & Värme och Götene kommun.

Statliga bidrag till naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta arrangemang som inryms inom miljöprojektet Miljömål i naturen (MINA).

Övrig information

Miljömålsdagen sker vid Friluftsfrämjandets anläggning Kulleberg. Kulleberg ligger vid vägen som går från Hällekis mot Kinnekullegården. Parkering finns vid stugan eller vid Dimboparkeringen vid infarten till utsiktstornet.

Götene kommun i samverkan med intresseorganisationer verkar aktivt för att hitta arbetsformer och miljöeffektiva insatser och investeringar för att närma sig det övergripande målet om att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Projekt MINA - Miljömålen i Naturen, handlar om att beskriva 12 av Sveriges antagna miljömål på olika miljömålsplatser i Götene kommun. Detta så att besökare på dessa platser kan få en uppfattning om miljömålens innebörd, målsättning och hur vi kan agera för att uppnå dessa mål. Miljömålsstation ”Frisk luft” är en av dessa 12 stationer.
Pressmeddelande från: Götene kommun