FREDAG 21 OKTOBER 2016


Här skall bildtexten in Soldattorpet i Stackeryd, Fågelås socken med nummer 814 vid Kåkinds kompani av Skaraborgs rege-mente, där bland andra Carl Johan Stackell var soldat i slutet av 1800-talet när sonen Ture Färdinan sedermera soldat föddes.
Två generationer soldater från Fågelås socken, till vänster Ture Färdinan Stackell född 1879 i torpet Stackeryd, även han soldat sedermera, där mannen till höger fadern Carl Johan Stackell var soldat 1872-1887

En halv miljon soldater nu registrerade

Registreringen av indelta knektar i den indelta armén mellan 1682-1901 startade den 21 oktober 1983 vid Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Från början var det meningen att det skulle vara soldater från Skaraborg som skulle inventerades, men efter hand växte inventeringen och 1988 fick registret i Skaraborg, Krigsarkivarien Erik Norbergs uppgift att vara samordnare för registreringen i hela landet.

Efter hand har det sedan vuxit ut och i dag är det femton lokala register som forskar och registrerar den indelte knektens liv ofta länsvis. I stort sett hela landet från Boden i norr till Trelleborg i söder är inventerat. När detta är gjort sänds resultat in till Centrala Soldatre-gistret som sammanställer materialet för att sedan en gång om året publiceras via Linkö-pings Universitets databas.

Vid senaste uppdateringen som publicerades på registrets hemsida den 17 oktober kan nu registren runt om i landet för Släkt och Hembygdsforskarna presentera uppgifter om 505 576 soldater ur Yngre Indelningsverkets manskap och 47 253 uppgifter om soldaternas torp och boställen för officerare. Arbete som till största delen sker på frivillig väg har sedan starten för 33 år sedan varit mycket utnyttjat av både släkt-och hembygdsforskare som i materialet får de militära uppgifterna om personen man söker. Till de redan registrerade uppgifterna har sedan den som söker i materialet möjlighet att lägga till det egna framforskade uppgifterna och därigenom få kontakt med andra som forskar om samma soldat.

Årligen är det runt 200 000 besökare som loggar in på registrets hemsida (www.soldatreg.se), för att söka uppgifter om soldaterna i yngre indelningsverkets armé. Det totala antalet sökningar i sökdatabasen vid Linköpings Universitet var 2015 hela 960295, vilket gör basen till en av de mest besökta av universitetets databaser. Med lite tur kan man där även få uppgifter om familjeförhållande. Det militära materialet, är det är generalmönsterrullan som är grunden till registret Flertalet av de som finner vad de söker i registret fortsätter sedan forskandet på antingen Krigsarkivet eller något av landets åtta landsarkiv.

Under senare år har det visat sig blivit allt populärare även för hembygdsrörelsen och bidra med uppgifter bland annat om torp och torpställen som framkommit vid deras torpinventeringar. Även detta med föremålen på hembygdsmuseerna och i deras arkiv, som härrör från släkting, har visat sig var av mycket stort intresse hos de enskilda forskarna.

Mede detta som bakgrund är det därför ett stort nöje att nu presentera en databas med över en halv miljon svenska män. Skall man till detta räkna med barn, hustru och föräldrar är det en bas som innehåller ca 2 miljoner svenskar. Detta medför att 98 % av alla med svenskt påbrå har en släkting i materialet.

/Björn Lippold