ONSDAG 19 OKTOBER 2016

Gemensam räddningstjänst för fyra kommuner

Vid kommunfullmäktige måndag 28 november ska det beslutas om räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene ska samordnas och bilda en gemensam organisation och räddningsnämnd. Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) placerad i Falköping, börjar då gälla från 1 januari 2017.

Sammanslagningen av räddningstjänsterna Falköping – Tidaholm och Skara – Götene föreslås genomföras för att öka tryggheten och säkerheten för medborgarna i de fyra kommunerna.

Ökat samhällsskydd

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av. Tanken är också att KSC i framtiden ska utvecklas.

Andra positiva effekter är att medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt och att bedömningen av insatser blir mer likartad. Totalt berörs 160 medarbetare.

Namnändring

Den nya organisationen ändrar namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”samhällsskydd” blir ett samlat begrepp. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året.


Pressmeddelande från: Skara kommun