MÅNDAG 17 OKTOBER 2016

Kampanj ska få fler att synas

När höstmörkret kommer är det viktigt att synas i trafiken, inte minst när man väntar på bussen. Därför har Västtrafik tillsammans med sina partners startat en kampanj som ska få fler resenärer att använda reflex.

Reflexkampanjen genomförs av Västtrafik tillsammans med trafikföretagen Keolis, Nobina, Bivab, Transdev och Nettbuss, vars förare och kundvärdar kommer att dela ut reflexer och informera resenärerna om nyttan med dem. Kampanjen pågår under veckorna 42 och 43 i hela Västra Götaland.

– Vi vill visa hur viktigt det är att synas i mörkret. Genom att bära reflex syns man redan på 125 meters håll när bussen närmar sig, säger Anders Larsson, säkerhetsansvarig på Västtrafik.

Förutom att minska risken för olyckor och hastiga inbromsningar hjälper reflexer till att minska antalet kunder som blir frånåkta på grund av att de inte syns vid hållplatsen. Målet är att tio procent färre ska bli frånåkta jämfört med motsvarande period förra året

– Fördelarna att bära reflex är många och att synas i höst- och vintermörkret är lika viktigt på landet som i mer tätbebyggda områden, säger Anders Larsson.

Reflexer kommer också att finnas i Västtrafikbutikerna.


Pressmeddelande från: Västtrafik