MÅNDAG 10 OKTOBER 2016

Cecilia (m)otionerar om ny älgjaktspremiär!

I dag är det älgjaktspremiär i södra Sverige. Det vill Skaraborgs riksdagsledamot ändra på, från måndag till lördag. Under motionsperioden i Sveriges Riksdag förnyade Widegren (M) förslaget om ny älgjaktspremiär. Detta därför att fler skall kunna deltaga, föryngringen fortsätta och fler engageras i att sköta Sveriges viltstam.

- Gör det enklare för fler att engagera sig som jägare och delta, samtidigt som man stärker arbetslinjen, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg från Norra Vånga.

- Älgjaktspremiären är en av de större händelserna på jaktåret för flertalet jägare. Många jobbar till vardags men tar semesterdagar för att kunna delta under premiärveckan som inleds med måndag. För att fortsätta vara konsekvent med att stärka arbetslinjen och samtidigt värna familjers semesterdagar samt för att få fler att deltaga, kan premiären flyttas till en lördag, säger Widegren (M).

- Föryngring av jaktlagen är en framtidsfråga för många att fortsatt kunna förvalta vilt i våra skogar och marker, avslutar Widegren (M).

Motionen i sin helhet:

Ändra älgjaktspremiären

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fullfölja arbetslinjen genom att flytta älgjaktspremiären från en måndag till en lördag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med den tidigare alliansregeringen var arbetslinjen tydligt i fokus. Detta ledde till att över 300 000 fler hade ett jobb att gå till. Älgjaktspremiären är den absolut största händelsen på jaktåret för de flesta jägare, många jobbar till vardags men tar ledigt för att kunna deltaga på premiärdagen som alltid är en måndag. Många jaktlag börjar därför inte jaga förrän på lördagen för att hela jaktlaget skall kunna delta. Även jägarna prioriterar således arbete.

Det är positivt att regeringen har tidigare i år låtit meddela att det kan finnas skäl att överväga att ändra på jakttiden till en lördag och att denna fråga skulle kunna hanteras av den beredning som övervägs att skapas för att hantera jaktfrågor.

Eftersom många jaktlag verkar i älgskötselområden med viss tilldelning, kan kvoten på vissa djur vara fylld redan när de flesta kommer ut på lördagen, på grund av att de fullföljer arbetslinjen under veckan.

Föryngring av jaktlagen är en framtidsfråga för många jaktlag. Studerande, eller unga med första foten in på arbetsmarknaden, bör inte behöva ta ledigt eller avstå från studier för att vara med på älgjaktspremiären. Det vore därför mer rättvist att låta älgjaktspremiären bli på en lördag istället för en måndag.

Cecilia Widegren (M)