TISDAG 4 OKTOBER 2016

Förbättring av Centrumhusets huvudentré

Vi startar nu ombyggnaden av Centrumhusets huvudentré. Tillgängligheten kommer att ökas genom att dörrpartiet byts ut och plattytan renoveras. Muren mellan entrén och torget kommer att öppnas upp och kompletteras med en bred trappa. Torggatan kommer samtidigt att få ett så kallat gångfartsområde. Arbetet påbörjas under veckan och beräknas pågå under hösten.

En förändring av Centrumhusets entremiljö ut mot Torggatan och en förstärkning av centrummiljön genom att binda ihop Centrumhusets entré med torgmiljön har varit aktuell under en längre tid. De åtgärder vi nu börjar med innebär en förbättrad tillgänglighet i Centrumhusets huvudentré. Nuvarande dörrpartier ersätts av vindslussdörrar som öppnas i sidled. Detta kommer att underlätta för personer med exempelvis rullator eller barnvagn att ta sig in i huset. Sättningar i befintlig plattytan framför entrén kommer att rättas till för en bättre och säkrare in- och utpassage. Även befintlig markvärmeanläggning kommer att renoveras för att minska risken för halkolyckor i entréområdet.

Avstängningar av Torggatan kommer att ske på olika sätt under byggnationen. Tillfälliga hänvisningar kommer att finnas för hur gång- och biltrafik kan röra sig i och runt området. Entrén kommer att hållas öppen i någon form under större delen av ombyggnadstiden. Mer detaljerad information kommer att läggas ut på kommunens hemsida efterhand.

Vi hoppas att besökarna till Centrumhuset har överseende med olägenheter under ombyggnadstiden. Målet med insatsen är att skapa en mer välkomnande och tillgänglig entré till vårt unika hus.Pressmeddelande från: Götene kommun