TORSDAG 29 SEPTEMBER 2016

Lidköpings kommun satsar på solceller

Under hösten börjar arbetet med att utrusta Järpås skola, Räddningstjänstens lokaler och Stadshuset med solceller. Totalt kommer anläggningarna att täcka 620 kvadratmeter och ha en effekt på cirka 100 kilowatt. Tillsammans kommer de att producera ungefär 62 000 kilowattimmar. Förhoppningen är att de ska täcka den största delen av byggnadernas energianvändning under sommarmånaderna.

För Lidköping som har en vision om att vara en hållbar kommun är satsningen viktig och självklar.

– Vi på Intern Service/Fastighet tar vår del i att arbeta för en hållbar kommun genom att bland annat satsa på solceller. Vi har som ambition att förse alla byggnader som är lämpliga utifrån takförutsättningar och strömanvändning med solceller, säger fastighetschef Nils Gustavsson.

Lidköpings kommun har sedan tidigare solcellsanläggningar igång på De la Gardiegymnasiet, Sjölunda Äng och Vänermuseet. Även Sjölunda skola kommer att ha solceller på taket när den står klar 2018.

– Vi har satt upp målsättningar för solenergin fram till 2020. Genom ett ambitiöst arbete från kommunens sida kan vi se att vi kommer nå målen mycket tidigare än så. Genom vårt offensiva arbete har vi också kunnat ta del av de statliga pengar som är reserverade för satsningar på solenergi, säger Kajsa Ezelius som är ordförande i miljö- och klimatutskottet.Pressmeddelande från: Lidköpings kommun