ONSDAG 28 SEPTEMBER 2016

Miniambassadörer vet vad biosfären är

5 åringar från Vinninga-Filsbäckenhetens förskolor besökte måndagen den 26 sep Råbäcks hamn på Kinnekulle. Under besöket mötte barnen ambassadörer från ”Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle” som i olika stationer visade exempel på Kinnekulles rika natur och kulturvärden.

Besöket ingick det program för “Miniambassadörer” som startades i Råbäck 2012 och sedan varit årligen återkommande. Miniambassadörsprogrammet har utvecklats genom ett samarbete mellan några av vårt biosfärområdes officiella ambassadörer, förskolorna i Vinninga-Filsbäck, det sociala företaget Hållbart Avstamp och Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Programmet är nu etablerat i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle men har också uppmärksammats långt utanför vårt eget biosfärområde. Under det senaste året har seminarier och utbildningar med flera olika upplägg och målgrupper genomförts på olika ställen såväl i Sverige som utomlands.Vid måndagens besök gjordes en naturvandring där olika växter och djur i området studeras. Barnen fick en genomgång av Kinnekulles olika stenarter och besökte Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Tillfälle gavs också att studera fåglar på nära håll genom tubkikare. Den duvhök, i uppstoppat format, som fanns närvarande var speciellt uppskattad. Varje barn fick också testa att fotografera och diskutera varför man dokumenterar och bevarar det man ser.

Efter en välbehövlig matpaus överlämnade biosfärområdet en present till förskolan. Det var en ryggsäck innehållande utrustning för att barnen skall kunna utforska naturen ytterligare på hemmaplan.

Ett nytt inslag vid måndagens aktivitetsdag var den korta film som togs fram i somras när asylsökande barnfamiljer boende på olika asylboenden i Götene besökte Råbäcks Hamn. En förhoppning uttrycktes att filmen skall inspirera till eftertanke och påminna om vikten av att leva i fred och tillsammans ta vara på möjligheterna med ett mångkulturellt samhälle.Förskolan i Vinninga använder miniambassadörsprogrammet mycket i sin pedagogiska verksamhet. Varje år följs utnämningen till miniambassadörer också upp genom att biosfärområdets officiella ambassadörer besöker förskolan och tar del av hur kunskaperna används. Erfarenheterna talar för att barnen blir mycket effektiva ambassadörer när de berättar vad de varit med om och vad de lärt sig till syskon och föräldrar m fl.

I tisdags när de 28 nyblivna miniambassadörerna var tillbaka på förskolan hölls en liten ceremoni där varje barn fick gå via röda mattan upp på en prispall där diplomen delades ut. Varje barn fick då också en applåd för väl utfört arbete.

Ola Göransson
Stenhuggeriets Vänner