ONSDAG 28 SEPTEMBER 2016

Öppet brev från Hällekis Båtklubb

Hällekis Båtklubb har under de senaste åren jobbat hårt för att öka båtturismen till vår hamn i Hällekis (Hönsäters hamn). Vi är bland annat med i Gästhamnar i Vänern, en förening som jobbar för båtturismen i hela Vänern. Vi har genom föreningen varit med och jobbat på båtmässan i Göteborg under fler år. Där har kommunen och destinationsbolaget tagit kostnaden för mässan, 10 000-15 000 delat på två. Alla övriga kostnader, resor, bensin, hotell, mat mm mm har båtklubbens medlemmar tagit ur egen ficka.

Vi har under åren sett att intresset för den enda gästhamn i kommunen som kan erbjuda det Hönsäters hamn har, har ökat konstant. Klubben tjänar inga stora pengar på detta, om ens några. Vi har t.ex. i år bytt ut alla gästbojar till en kostnad på drygt 10 000. Det är inget som gynnar våra klubbmedlemmar, men våra båtgäster. Vi har i år iordningställt en ny stor grill som alla som vill kan komma ner i hamnen och använda. Gäster från Falkängen, gäster från Kinnekulle ställplats, och naturligtvis våra båtgäster. Många kommer också med bil och går ner i hamnen för att ha en skön stund. Detta liv i hamnen gynnar Falkängen, Coop och alla andra näringsidkare som verkar i vårt samhälle. Det sätter Hällekis på kartan, turismen är en viktig kugge för en positiv samhällsutveckling, tycker vi.

Vi saknar dock en viktig del för att få antalet gästbåtar att "lyfta" ännu mer, en vågbrytare. Gästhamnen är hårt utsatt i vissa vindriktningar, då är inte gästhamnen trygg och då väljer man en annan hamn, man vågar inte komma till oss vid "fel vind" och man lämnar vid "fel vind". Vi har från klubben sida jobbat på så många olika sätt för att få till en vågbrytare. Vi har fört samtal med kommunen, vi har jobbat i Leaderprojekt, vi har sökt pengar från t.ex. Sparbankstiftelsen. Men tyvärr helt utan resultat, vi känner nu att vi är på väg mot ett vägskäl. Är det värt att jobba vidare i denna ständiga motvind, det känns inte så.

Vi har i år haft nätter när vi har haft upp till 25 gästbåtar inne. Två stora eskadrar från Västkusten som gästat oss och varit lyriska över vad lilla Hällekis har att erbjuda. Många båtar är från våra grannkommuner, som ibland ligger flera nätter i sträck. Denna turism är lika viktig som båtarna från västkusten. Vi ser alltså att arbetet som klubbens medlemmar gjort gratis åt Götene kommun under flera år ger resultat, för bra resultat. Men vad händer om vi har 25 gästbåtar och vi får en hård nordvästlig vind in i hamnen utan skydd av vågbrytare? Det vill vi från klubben inte vara med om, säkert inte våra gäster heller. Vi för nu samtal i styrelsen om att lägga ner arbetet med att ytterligare öka antalet båtturister till Hällekis. Vi känner inte att det finns något egentligt intresse från kommunens sida att stödja båtturismen, mer än muntligt. Vi förstår att kommunen har begränsade resurser och respekterar det. Men som förening har vi ännu mindre resurser och känner att vi inte kan dra detta lass själva längre. Det ekonomiska ansvaret för en satsning på ökad båtturism kan inte ligga på en liten båtklubb på ca 150 medlemmar, där en majoritet av båtarna är små båtar med bara en liten aktersnurra. Vi kan som klubb t.ex. ta hand om och sköta drift och underhåll av en vågbrytare och på det sättet "betala", men vi kan inte bära kostnaden för investeringen, utan stöd.

Vi vill med detta brev informera om hur vi resonerar. Vi vill vara ärliga mot kommunens olika företrädare, politiker och alla andra, men, vi måste också vara ärliga mot oss själva. Vi kan inte fortsätta arbetet med att öka antalet båtar i vår gästhamn, utan vågbrytare, riskerna är för stora. Då är det troligaste scenariot att vi avslutar alla ansträngningar för en ökad båtturism, tyvärr. Vi lämnar föreningen Gästhamnar i Vänern och allt detta arbete. Samtidigt som vi ser våra grannkommuner, Lidköping, Mariestad satsa för fullt. Vi ser också hur Kristinehamn, Karlstad investerar. Där har man insett hur mycket båtturismen betyder för samhällsutvecklingen.

Roger Widlund
För styrelsen HB