MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2016

Widegren (M) tillsammans med Alliansen Skaraborg:Vi kommer från Skaraborg och vill heta det! Vi ger oss inte!

Nu pågår allmän motionsperiod i Sveriges Riksdag. Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga har tillsammans med andra med Skaraborgs Allianspolitiker väckt motion om att valkretsen Västra Götalands läns Östra återfår sitt ursprungliga namn, nämligen Skaraborg.

- Geografiska namn speglar tradition, kultur och ursprung. Det skapar trygghet och tillit i vårt samhälle, säger Cecilia Widegren (M) med anledning av motionen.

- Hör själva, "Vi äro musikanter från Västra Götalands läns Östra …" det går ju bara inte, säger Widegren (M).

- Namnfrågan handlar också om att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda. För Skaraborgare skulle det kännas mest naturligt om Skaraborgsföreträdare också formellt kunde kalla sig representanter för Skaraborg, avslutar Widegren (M). Detta gick förlorat när valkretsen Skaraborg bytte namn till Västra Götalands läns östra.

- Motionen har väckts tidigare, men vi ger oss inte, avslutar Widegren (M).Pressmeddelande från: Moderaterna i Riksdagen