LÖRDAG 17 SEPTEMBER 2016

Vad skall hända med "Näbbet" i Hällekis?

Cementas avskedsgåva till Hällekis efter Cementfabrikens nedläggning 1979 blev en utomhusscen i betong, som i folkmun går under namnet "Näbbet". Placeringen ett stenkast från dammen var ju knappast optimal och under alla år har den endast använts vid något enstaka tillfälle.

Nu står den där övergiven, outnyttjad och ful, en skamfläck i samhället som förtjänar ett bättre öde innan naturen helt tar över och bäddar in den i grönska. För några år sedan lämnades det in ett förslag till kommunen att den skulle monteras ned och flyttas till Falkängen och användas bakom kaffestugan som utomhusscen, en god idé då en riktig scen skulle behövas där, men sen hände inget mer.

Ett annat förslag har varit att göra om stället till rastplats vilket troligen knappast vore besvärligt eller speciellt dyrt. En uppfräschning och målning av näbbet, lite belysning, iordningställande av gräsmattan utanför, några parkeringsplatser, rastbord och bänkar kanske även informationstavlor om bygden.

Näbbet och dess omgivning kunde då även användas av olika aktörer till exempel under Vår- och returrundan på Kinnekulle och kanske även under Vintergatan i Hällekis och på så vis bli en förlängning av "centrum" nu när området vid dammen till viss del ställts i ordning och utnyttjas ibland. Möjligheterna är många.

Hur som helst så måste något göras åt Näbbet, och det snart, att bara lämna det och förfalla är ingen bra lösning, det går att göra så mycket mer av platsen till glädje för både samhällsmedborgare, besökare och turister.

Vad tycker Du man skall göra med Näbbet?

Uppdaterat 2016-09-18:
Enligt inkommen uppgift har hembygdsföreningen tillsammans med kommunen haft ute en firma för att undersöka om det med kran gick att flytta Näbbet, men på grund av sprickor och allmänt dåligt skick så är det risk att det faller sönder vid ett lyft så man bedömde att det inte gick att genomföra.