TORSDAG 15 SEPTEMBER 2016

Lundbrunns Rymdcenter beviljas stöd av Arvsfonden

Vid Arvsfondsdelegationens sammanträde den 14 september fördelades drygt 191 miljoner kronor till 67 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Arvsfonden beviljade vid detta möte Lundsbrunns Samhällsförening 987 000 kr för att bygga ett Rymdcenter i Lundsbrunns bygdegård. Sedan tidigare har Sparbanksstiftelsen Skaraborg tagit beslut om att bevilja stöd med 300 000 kr. Ombyggnaden beräknas kosta cirka 1 400 000 kr.

Lundsbrunns Samhällsförening ska tillsammans med barn och unga bygga ett "Rymdcenter" i den föreningsägda bygdegården i Lundsbrunn. Den framtida verksamheten, främst inom kulturområdet kommer att utgå från barn och ungas perspektiv. Redan har barn och unga, tillsammans med en arkitekt tagit fram bygglovshandlingar som godkänts av Götene kommun. Barn och unga genomförde under 2015 5 olika "rymdresor" till kulturverksamheter och ett rymdobservatorie för att fånga idéer för Rymdcentrets design.

Det som ska kunna ske i det framtida Rymdcentret ska stimulera barns och ungas "inre rymd" såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv.

Symboliken av den "yttre rymden" kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar.

Mikael Lundgren
Ordförande
Lundsbrunns Samhällsförening