ONSDAG 14 SEPTEMBER 2016

Polisutbildningen återigen på distans

Polisutbildningen finns från och med i höst att läsa på distans. De antagna är ifrån närregionen och kommer att vara knutna till polisen i Västra Götaland.

– Vi har talat med Polisen en tid och visste att det här var på gång, men det var först i fredags vi fick allt klart, säger Anna Bolander, biträdande chef för Campus.

Gruppen som består av 7 studerande som kommer att tentera och ha sina samlingar på Campus Lidköping.

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet omfattar 2,5 år och är på distans. Den är ett led i Polismyndighetens satsning att rekrytera personal till Västra Götalandsregionen.

Ca 4 veckor per termin förläggs studierna till Växjö och Linnéuniversitetet. Vissa utbildningsdagar sker på Polismyndigheten lokalt (Vänersborg) med träning i konflikthantering, vapen, bastaktik och polisbilskörning

Först nästa höst kommer det att gå att söka till just utbildningen i Lidköping. De som dessförinnan kommer har antagits till utbildningen och i efterhand valt Lidköping som studieort. Nästa ansökningsperiod är 14 - 29 november 2016 och då startar utbildningen i augusti 2017. Utbildningen finns i Umeå, Stockholm och Växjö samt på distans.

Datum för kommande ansökningsperioder publiceras på Polisens hemsida.

Antagningen för våren 2017 är avslutad.

Om utbildningen

Utbildningen inleds med en introduktion i statsvetenskap och juridik. Den studerande får reflektera över det professionella förhållningssättet, etiska dilemman, brottslighetens orsaker, bedöma brottsstatistik, lära sig om ungdomsmiljöer, droger och missbruk. Den studerande får också lära sig att förstå trafiksäkerhet och hur man arbetar med våld i nära relationer. Kunskaper omsätts i praktiken genom ett par veckors fältstudier och genom praktik. Under sex månader bytes då studentlivet mot en aspirantplats.Pressmeddelande från: Lidköpings kommun