SÖNDAG 11 SEPTEMBER 2016

Naturvandring i Såta

I lördags den 10 september ordnade Kinnekulle Hembygdsförening årets sista vandring. Ett 30-tal vandrare hade sökts sig till vandringen som startade på Såtavallen. Denna dag var det fullt med aktiviteter på Kinnekulle då "Returrundan även anordnades, men några valde naturvandringen som alternativ.

Vandringen gick genom Såtabrottet även kallat "Solskensbrotten" detta namn kan ha kommit från att brottet inte tidigare skuggats av skog det kan även varit så att stenen som bröts hade god kvalitet. Såtabrottet var flera kilometer långt och verksamheten var igång ca 100 år mellan åren 1850-1950-talet.

Benny Lönn från Hembygdsföreningen berättade om de olika stenlagren som av stenbrytarna hade olika namn. Den grå kalkstenen var den mest efterfrågade och den låg på ca 1 m djup.

Genom Ugglehagen gick vandringen, där berättades det om Gule mossen, ett kärr med många orkidéarter bl.a. kärrkniprot och den ovanliga arten knottblomster.

Vid torpet Jonsbol stannade vandrarna tog fikapaus och fick information om torpets historia som har anor från 1700-talet. Nuvarande arrendatorer berättade att torpet varit ett soldattorp under Skaraborgs Regemente Höjentorps Compani nr 411.

Efter fikapausen vid Jonsbol fortsatte vandringen utmed "Stenkörarvägen" tillbaka till Såtavalllen.

Vandringarna är aktiviteter som hembygdsföreningen ordnar vår och höst och ger kunskaper om hembygden. Helgen den 15-16 oktober ordnas den årliga fototräffen i Medelplana bygdegård dit alla är välkomna.

Text: Lena Brodin
Bild: Freddie Wendin