FREDAG 2 SEPTEMBER 2016

E20 mellan Ledsjö och Skara blir mittseparerad väg

Vid Ledsjö där motorvägen från Götene upphör planerar Trafikverket att bygga en mittseparerad väg fram till Skara. Planerad byggstart är 2019 och beräknad kostnad 245 miljoner kronor.

Korsningen vid Ledsjö byggs om till planskild trafikplats, därifrån fram till Klippans f.d. affär blir det två körfält i vardera riktningen, sen en sträcka med 1+1 väg och ca 1,5 km från Skara övergår den till 2+2 väg.

Den ca 8 km långa vägsträckan blir således mötesfri landsväg med omväxlande 2+2- och 1+1-sträckor separerade med mitträcke.

Åt andra hållet, från motorvägens slut i Götene in till Mariestad är det också planerat att byggas mötesfri väg med 2+2-standard och mitträcke, men där är byggstarten planerad till 2022.I augusti 2006 togs det första spadtaget vid E20 i Götene. Ca tre år senare, lördagen den 27 juni 2009, släpptes trafiken på för 12 km ny motorväg. Kostnaden för denna motorvägssträcka var då 360 miljoner kronor.