FREDAG 15 JULI 2016

Vägskäl i själ och hjärta

I själ och hjärta
Stig Andersson
Tufvan förlag, Järbo


Stig Anderssons debutsamling Kylskåpsblues kom för 43 år sedan. I hans Valda dikter, 1995, återfinner man ett väl sovrat urval av debutsamlingens texter. Med samlingen Älven, 1986, nådde han en betydligt bredare publik.

Civilt har Stig Anderssons varit, sedan tidigt 1970-tal, socialarbetare i Gävle. I hans nu utgivna samling finns en rad noteringar ur en socionoms vardag.

Texterna här är hårt koncentrerade utan att för den skull framstå som fragmentariska: "Något isande drar genom samtiden: De orättmätiga förmögenheternas, de självpåtagna privilegiernas förespråkare. Solidariteten har nötts ner - utan blodsspillan."

Han ser ned i en tiggares pappmugg, han rundar av med en reflektion i dagens kolonialism: "Att utnyttja barnarbetare, underbetalda, fackligt utestängda, rättslösa människor i fattiga länder för vår egen orättfärdiga välfärd och konsumtion."

Och på tal om klass och utsatthet: "skriande inkomstklyftor, hukande fattigdom, förhärskar det moderna slaveriet."

I sitt yrke har förstås Stig Andersson mött kvinnor i svåra situationer: "Medan männen vältrade in mellan hennes lår, försökte hon visa dem sin pärlemorskimrande själ. Sitt ensamma hjärta."

Olle Svensson, en av Stig Anderssons föregångare, skrev ofta om att ha ett ärende i sitt liv, med sitt dagsverke. Bland dessa aforismfärgade dikter finns en av de mer korthuggna: "Låt levandet fullborda mitt liv! Inte väggurets utmätta slag!"

Den här boken kommer jag att lägga på fönsterbänken i mitt kök, precis så som man kan finna andaktsböcker i bibeltrogna frikyrkliga hem. På en hylla i någras hemlighus har jag också funnit små bibliotek med sentenser inom bokpärmarna. Även här passar denna Stig Anderssons åttonde diktbok. "I själ och hjärta" kan seriöst brukas på respektive ställen. Ty detta är verkligen en bok att återvända till. I sitt ringa omfång avgjort Stig Anderssons mest personliga häfte, hittills …

Erik Yvell