FREDAG 15 JULI 2016

Gårdsförsäljning av lokalproducerad öl, vin och cider, nu ställs regeringen till svars av Widegren (M)

Fler än 4 000 företag är verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden. Egen livsmedelsförädling på gården sysselsätter 2657 företag och 1191 företag driver egna gårdsbutiker. Det visar en ny undersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och söktjänsten Gårdsnära. Dessa skulle med lika förutsättningar för lokala producenter av öl, vin och cider bli än fler.

Nu väljer flera att kringgå lagar och regler, då regelverket inte utvecklats i den takt som näringen har. Utvecklingen springer ifrån regeringen.

Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) tillika moderaternas Socialpolitisk talesperson, uppmärksammar att regeringen försvårar för svenska producenter på landsbygden. Därför ställer nu Widegren (M) regeringen och ansvariga statsråd Sven-Erik Bucht (S) och Gabriel Wikström (S) till svars om att ge producenter på landsbygden rimliga villkor för att de skall utveckla sin verksamhet.

- En del av utvecklingen av att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning, därför måste vi förenkla i stället för som regeringen försvåra för svenska producenter på landsbygden, säger Widegren (M)

- Genom att tillåta en reglerad gårdsförsäljning av öl, vin och cider, skulle bättre förutsättningar för såväl de enskilda producenter som för besöksnäringen skapas, avslutar Widegren (M).Pressmeddelande från: Moderaterna