TORSDAG 30 JUNI 2016

Västtrafik och Lidköpings kommun bygger ny tågdepå

Västtrafik och Lidköpings kommun bygger en ny tågdepå i Lidköping. En gemensam underhållsverkstad höjer kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan och minskar kostnaderna för drift och underhåll. Planen är att den nya depån ska vara klar till årsskiftet 2017/2018.

I dagsläget sköts allt underhåll av Itinotågen som kör på Kinnekullebanan i en tågdepå i Nässjö. Det medför bland annat att inte alla tåg kan användas i den dagliga trafiken på grund av de långa transporterna.

– Det känns väldigt bra att våra gemensamma planer nu blir verklighet. Den nya depån innebär att vi får bättre tillgång till Itinotågen, vilket kommer att höja kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan, säger Lars Holmin, Västtrafiks styrelseordförande.

Första steget blir att genomföra en gemensam upphandling av byggentreprenaden. En förutsättning för att genomföra projektet är att Trafikverket upplåter ca 400 kvadratmeter mark i närheten av spårområdet.

Lidköpings kommun genom Lidköpings Näringslivsfastigheter AB kommer att äga och förvalta depån. Västtrafik blir hyresgäst och ambitionen är att teckna ett hyresavtal som följer längden på trafikavtalet med SJ Götalandståg. Nuvarande avtal började gälla den 19 juni och sträcker sig fram till 2024.Pressmeddelande från: Västtrafik