MÅNDAG 20 JUNI 2016

Högre giltig hastighet för EPA-traktorer, nu ställs regeringen till svars av Widegren (M)

Lagstiftningen hänger inte med Epa- och A-traktorers utveckling. Der är dags att likställa hastigheten för fordon av samma tillhörighet, som A-traktorer och Epatraktorer. Med samma körkort som traktorer som får köras i högst 40 kilometer per timme och mopeder som får gå upp till 45 kilometer per timme, får man fortfarande bara köra 30 kilometer per timme med Epa- och A-traktorer.

Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Kvänum, har blivit uppvaktad av föräldrar, ungdomar och poliser från hela landet om att lagstiftningen är föråldrad. Därför ställer nu Widegren (M) regeringen och ansvarigt statsråd Anna Johansson (S) till svars om att likställa hastigheten för fordon av samma tillhörighet, som A-traktorer och Epatraktorer.

- Det är ologiskt att inte även sådana karossfordon som A-traktor eller Epa-traktor skulle kunna få framföras i åtminstone 45 kilometer per timme, säger Widegren (M). Det är dags för regeringen att agera och en förändring nu i sommartider, inte minst när unga färdas till sommarjobb etc och inför skolstarten skulle det vara en glädjande nyhet för dem.

- Jag ser ingen anledning i att inte likställa hastigheten för fordon av samma tillhörighet, som A-traktorer och epatraktorer. Jag blev dessutom övertygad efter att flera poliser hört av sig och instämmer, avslutar Widegren (M).

Moderaternas Widegren (M) ställer regeringen till svars om att likställa hastigheten för fordon av samma tillhörighet, som A-traktorer och epatraktorer:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/epatraktorer-_H3111350

Cecilia Widegren (M)
Socialpolitisk talesperson och gruppledare