TORSDAG 16 JUNI 2016

Soten i Smögen k-märks av Sjöhistoriska museet

Nu har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, k-märkt ytterligare ett fint fartyg. Det är passagerarfartyget Soten från Smögen. Därmed ingår hon i den exklusiva skaran historiska skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt är 130 fartyg k-märkta.

K-märkta fartyg finns hemmahörande längs alla våra kuststräckor från norr till söder och i våra insjöar och älvar. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna presentera ytterligare ett k-märkta fartyg. För Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De här fartygen är viktiga för en levande kustkultur, säger Claes Wollentz intendent på Sjöhistoriska museet.

Ägaren ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik och som främjar kunskapen om sjöfartshistorien.

– Vi k-märker intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och används. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet, säger Claes Wollentz på Sjöhistoriska museet.

Fartygsfakta

SOTEN / SGYE

Byggd: Wennbergs mekaniska, Karlstad, 1915.
Passagerarfartyg.
Hemmahamn: Smögen

Fartyget byggdes 1915 på Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad och fick namnet Torsö. Beställare var Torsö kommun och fartyget sattes i trafik på Vänern mellan Torsö och Mariestad. Efter flera ägarbyten kom fartyget 1939 till Gränna och namnändrades till Hebe III. En större ombyggnad genomfördes i samband med detta. Fartyget gick på olika trader i Vättern och motoriseras 1955. 1998 såldes fartyget till Trollhättan och fick namnet Strömkarlen af Trollhättan och sattes i trafik på Göta Älv. Fartyget flyttas 2009 till Uddevalla för fart mellan Ellös och Lysekil i Bohusläns skärgård.

Nuvarande ägare, Soten Sea Vision Rederi AB, Resö övertog fartyget 2010 och hon gavs då namnet Soten. Ny hemort är Smögen. Soten används för beställningstrafik i Bohusläns skärgård.

Passagerarfartyget Soten är en god representant för de passagerarfartyg som under 1900-talet trafikerat kusten och insjöarna. Fartygets exteriör är som efter den sista stora ombyggnaden under Visingsötrafiken på 1970-talet. Soten är ett bra exempel på hur ett fartyg successivt förändrats och anpassats efter tidens krav på säkerhet och komfort.

Dokumentationsmaterialet är gott och beskriver verksamheten med både text och bilder. Fartygets historiska egenskaper bjuder på teknikhistorisk och samhällshistorisk kunskap.Pressmeddelande från: Sjöhistoriska museet